Garnets

Garnets

Uvarovite 34x35 Pendant

Uvarovite 34x35 Pendant

Undrill..

$520.00
Uvarovite 51x35 Cross Pendant

Uvarovite 51x35 Cross Pendant

Undrill..

$630.00
Uvarovite 67x66 Cross Pendant

Uvarovite 67x66 Cross Pendant

Undrill..

$1,250.00
Uvarovite 32x33 Pendant

Uvarovite 32x33 Pendant

Undrill..

$495.00
Uvarovite 40x Pendant

Uvarovite 40x Pendant

Undrill..

$770.00
Uvarovite 41x41 Star Pendant

Uvarovite 41x41 Star Pendant

Undrill..

$370.00
Uvarovite 42x40 Pendant

Uvarovite 42x40 Pendant

Undrill..

$520.00
Uvarovite 57x15 Pendant

Uvarovite 57x15 Pendant

Undrill..

$550.00
Uvarovite 18-36x Fancy Drop

Uvarovite 18-36x Fancy Drop

Size varies..

$1,540.00
Uvarovite 26-36x Fancy Drop

Uvarovite 26-36x Fancy Drop

Size varies..

$1,780.00
Uvarovite 22-39x Fancy Drop

Uvarovite 22-39x Fancy Drop

Size varies..

$1,670.00
Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)