Earthstone.com

Owyhee Sunset Jasper

Beads Index

101-3452
Owyhee Sunset Jasper 24-27x Dime
Size varies
 $26.00/str
5 in stock
101-3453
Owyhee Sunset Jasper 27-29x Dime
Size varies
 $26.00/str
1 in stock
101-3467
Owyhee Sunset Jasper 13-15x Flat Oval
18pcs; Size varies
 $19.00/str
3 in stock
101-3469
Owyhee Sunset Jasper 16x Flat Oval
18pcs; Size varies
 $19.00/str
2 in stock
101-3470
Owyhee Sunset Jasper 16-18x Flat Oval
Size varies
 $23.00/str
4 in stock
101-3472
Owyhee Sunset Jasper 18-20x Flat Oval
Size varies
 $23.00/str
3 in stock
101-3456
Owyhee Sunset Jasper 22-25x Flat Oval
Size varies
 $23.00/str
5 in stock
101-3457
Owyhee Sunset Jasper 20-24x Flat Oval
Size varies
 $25.00/str
8 in stock
101-3455
Owyhee Sunset Jasper 22-25x Flat Oval
Color & size varies
 $26.00/str
15 in stock
101-3458
Owyhee Sunset Jasper 23-26x Flat Oval
Size varies
 $25.00/str
6 in stock
101-3465
Owyhee Sunset Jasper 20-22x Marquise
Size varies
 $26.00/str
6 in stock
101-3450
Owyhee Sunset Jasper 24-25x Flat Pear
Color & size varies
 $26.00/str
7 in stock
101-3451
Owyhee Sunset Jasper 24-26x Flat Square
Color & size varies
 $23.00/str
14 in stock
101-3462
Owyhee Sunset Jasper 21-22x Flat Rectangle
Size varies
 $25.00/str
9 in stock
101-3463
Owyhee Sunset Jasper 22-23x Flat Rectangle
10pcs; Size varies
 $26.00/str
4 in stock
101-3461
Owyhee Sunset Jasper 23x Flat Rectangle
10pcs;Size varies
 $26.00/str
6 in stock
101-3411
Sunset Jasper 20x25 Octopus
15pcs; Size varies
 $29.00
$23.20/str
5 in stock