Earthstone.com

Yellow Jasper Beads Wholesale

Beads Index

215-0104
Yellow Jasper 4mm Round
Check Price
215-1054
Yellow Jasper 4mm Round
Check Price
215-1058
Yellow Jasper 6mm Round
Check Price
215-0108
Yellow Jasper 8mm Round
Check Price
215-1037
Yellow Jasper 8mm Round
Check Price
215-1040
Yellow Jasper 8mm Round
Check Price
215-1039
Yellow Jasper 8mm Round
Check Price
215-0110
Yellow Jasper 10mm Round
Check Price
215-0112
Yellow Jasper 12mm Round
Check Price
215-0114
Yellow Jasper 14mm Round
Check Price
215-1055
Yellow Jasper 18-20x Leaf Drop
Check Price
215-1042
Yellow Jasper 35x Butterfly
Check Price
998-0056
Yellow Jasper 32x25 Dolphin
Check Price
215-0502
Yellow Jasper 4x13 Tube
Check Price
215-1029
Yellow Jasper 4x13 Tube
Check Price
215-1041
Yellow Jasper 4x6 Rice
Check Price
215-1011
Yellow Jasper 10x16 Flat Tube
Check Price
215-1012
Yellow Jasper 13x20 Oval Tube
Check Price
215-1009
Yellow Jasper 8x16 Hexagon Oval
Check Price
215-0413
Yellow Jasper 8mm Heart
Check Price
215-1031
Yellow Jasper 9-10mm Star
Check Price
215-1030
Yellow Jasper 10mm Star
Check Price
215-1034
Yellow Jasper 10mm Star
Check Price
215-1033
Yellow Jasper 10mm Star
Check Price
215-0551
Yellow Jasper 12mm Lentil
Check Price
215-0141
Yellow Jasper 20mm Lentil
Check Price
215-1052
Yellow Jasper 20mm Lentil
Check Price
215-1053
Yellow Jasper 20mm Lentil
Check Price
215-0142
Yellow Jasper 30mm Lentil
Check Price
215-1004
Yellow Jasper 16x22 Puffy Flat Oval
Check Price
215-0562
Yellow Jasper 10x13 Bear
Check Price
215-1057
Yellow Jasper 12mm Star Donut
Check Price
215-1056
Yellow Jasper 50x56 Carved Pendant
Check Price
215-1049
Yellow Jasper 38x Flower Pendant
Check Price
215-1048
Yellow Jasper 42x Flower Pendant
Check Price
215-1047
Yellow Jasper 56x Flower Pendant
Check Price
215-1046
Yellow Jasper 58x Flower Pendant
Check Price
215-1051
Yellow Jasper 49x37 Pear Pendant
Check Price
215-1050
Yellow Jasper 50x34 Oval Pendant
Check Price
215-1044
Red Yellow Jasper 66x Pendant
Check Price